เน็ตฟรี

วิธีการใช้งานอินเตอร์เน็ตฟรี

วิธีให้นักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตมือถือในการเรียนการสอนฟรี(ฟรีจริงๆ เติมเงินเฉพาะค่ารักษาซิมเดือนละ 10 บาท) โดยนักเรียนที่สนใจให้ทำดังนี้


ขั้นที่ 1 ให้รับซิมที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตฟรี

รับซิมการ์ดโทรศัพท์โดยติดต่อครูคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี หรือ รับซิมที่ 7-11 บอกว่าขอรับซิม True ชื่อว่าซิมเรียนที่บ้าน โดยเปิดซิมให้พร้อม แต่ไม่ต้องเติมเงิน ไม่ต้องสมัครแพ็คเน็ตใดๆ ทั้งสิ้น (หากโรงเรียนอื่นๆต้องการใช้งานปริมาณมากเพื่อแจกนักเรียนให้ประสานที่ 077954310 ต่อ 301)

ขั้นที่ 2 จำข้อมูลผู้ใช้ Username และ Password

Username คือ เลขประจำตัวนักเรียน Password คือ tupstและตามด้วยเลขประชาชน4ตัวท้าย(นักเรียน ต.อ.พ.สฎ.)

Username คือ ชื่อจริงภาษาอังกฤษ(สะกดเหมือนEmail) Password คือ tupst(บุคลากร ต.อ.พ.สฎ.)

สำหรับโรงเรียนอื่นๆ ให้ผู้ประสานงานติดต่อที่เบอร์โทร 077954310 ต่อ 301

สำหรับบุคคลทั่วไปให้ลงทะเบียนขอใช้งานที่ กรุณาคลิก

ขั้นที่ 3 ติดตั้ง App 

ที่ชื่อว่า OpenVPN Connect ไว้ในมือถือ คลิกเพื่อติดตั้ง

ขั้นที่ 4 ทำการดาวน์โหลดไฟล์ตั้งค่า

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต.อ.พ.สฎ.) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ต.อ.พ.สฎ.) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต.อ.พ.สฎ.) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต.อ.พ.สฎ.) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ต.อ.พ.สฎ.) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต.อ.พ.สฎ.) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต.อ.พ.สฎ.) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

- นักเรียนโรงเรียนอื่นๆ หรือผู้ใช้อื่นๆ  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ขั้นที่ 5 เล่นเน็ตได้เลยครับ

อย่าลืมต้องเปิด VPN ไว้ถึงจะใช้เน็ตได้ฟรี หากลืมเปิดระบบVPNระบบจะหักเงินจากยอดเงินคงเหลือ

หากไม่เข้าใจดูคลิปการตั้งค่า https://www.youtube.com/watch?v=A3Obe2vr1rg

แนวคิดนี้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา